NB Rekommenderar/ NB Recommends

Detta är något jag tänkt på länge, jag läser en hel del recensioner och tester när det gäller saker för Utelivet. Men problemet är att dessa ofta är baserade på användning under en helg eller kanske en vecka som mest. Hur kan man veta hur bra en sak är på så kort tid?
Det jag vill nu är att börja skriva recensioner och tipsa om saker jag använt under lång tid som funkar och håller länge och tål att användas. Kläder skall hålla när man är ute och ska tåla många tvättar, knivar ska kunna brynas, slipas och slitas på i skogen och prylar ska tåla stötar fukt, skräp och annat för det är vad de utsätts för när man är ute Det kommer även bli tips på bra böcker, butiker, hemsidor och en massa annat som jag kan rekommendera.

This is something I have thought for a long time, I read a lot of reviews and tests on the stuff for nightlife. But the problem is that they often are based on usage during a weekend or perhaps just a week. How can we know how good a thing is in such a short time?
What I going to start now is writing reviews, and tips on things I used a long time that works and lasts and can withstand hard use. Clothing should include when you are out and will withstand many washes, knives should be sharpened and used in the real world and everything should withthstand shock, moisture, dirt and other things because that is what they are exposed to when you are out, it will also be tips on good books, stores, websites and lots of other things that I can recommend.