Böcker/Books

Jag tillhör de människor som gillar at läsa böcker, dock är jag ganska enkelspårig och läser helst böcker med anknytning till naturen och Bushcraft. Nu för tiden är det mest olika skildringar av ursprungsbefolkningar och hur man levde förr.  Vill man lära sig saker och få fakta om specifika ämnen eller rent av ha en bok man kan ta med sig ut i skogen och lära sig direkt av, ja då är dessa bra exempel på sådana böcker.  Jag har delat upp det i svenska och engelska böcker, då många engelska böcker har saker som sällan finns skrivna om i våra svenska böcker. Ett hett tips är att besöka antikvariat och second hand affärer där man kan får tag i riktigt bra äldre böcker som är fulla v bra information. Många av dessa böcker innehåller saker som vi även lär ut på våra kurser och kan ibland vara bra att vara lite påläst på.

Svenska böcker

Eld flammor och glöd av Yngve Ryd

Över 400 sidor med interjuver med gamla Samer om konsten att elda.

Slöjda och bygg för friluftsliv av Ingemar Nyman

En bra bok om att slöjda, hantera kniv, yxa och såg. Massor av små enkla saker man kan slöjda med bra beskrivningar.

Armens Överlevnadshandbok av Försvarsmakten

Boken börjar bli lite till åren men den tar upp allt som har med överlevnad att göra på ett väldigt lättförstått sätt. Fickminnet är även det att rekommendera.

Vilda Växter som mat och medicin av Stefan Källman

Det bästa som finns när det gäller växter som mat och medicin

Den nya nordiska floran av Bo Mossberg

Ett måste för att kunna identifiera växter

Från håv till tallrik av Alf Andersson

En helt underbar bok med massor av recept på insjöfisk. Recepten är både för de fina middagarna hemma och för matlagningen i vildmarken. Finns bra beskrivningar på hur man rensar och filear olika sorters fisk.

Spårboken av Preben Bang

OM du undrar vad det är för sorts spår det är du ser i skogen så är denna boken perfekt, beskriver olika sorters spår från djur.

English books


I belong to the people who like to read books, but I’m pretty single-minded and like to read books related to nature and Bushcraft. Nowadays, I mostly read about  indigenous peoples in the north and how they lived in the past. If you want to learn things and get facts about specific topics or even have a fieldbook you can take with you into the woods and learn directly from, well then these are good examples of such books. I have divided it in Swedish and English books, as many English books have things that are rarely written about in our Swedish books and the opposite. A hot tip is to visit antique shops and second hand shops where you can get hold of really good older books that are full of great information. Many of these books contain things that we teach in our courses and can sometimes be good to be a bit of homework

Bushcraft by Mors Kochanski

A modern classic, highly recommended s the chapters about knife, axe and saw. There are also little booklets that are highly recommended.

The modern hunter gatherer by Tony Nester

Best book I have ever read about traps, Tony is not the man of theory but practices these skills himself.

Deep Survival by Laurence Gonzales

Interested in survival psychology, one of the few books that go into this subject

98.6 deegrees, how to keep your ass alive by Cody Lundin

The man that walks without shoes has written this excellent book about survival that you will read with a smile on your face. Lots of info how you r body will react in a survival situation.

Snow walkers companion av Garret and Alexandra Conover

Best book I have ever read about travelling in the winter

Primitive living, self-sufficency and survival skills by Thomas J. Elpel

Interested in primitive living or just make things of rubbish, this is an excellent book that teaches you to think outside the box.