Kurs: Bushcraft – Grund ”Uppdaterad”

Vår grundkurs är vår äldsta och även den kurs allt startade med. Innehållet i kursen har nästintill varit densamma sen vi startade med kursen 2008. Nu har vi gjort en del förändringar i kursen, den stora förändringen är att vi nu kommer att lära ut konsten att göra eld med bågdrill på kursen. Detta är för du som deltagare ska kunna öka din kunskap och även förbereda dig bättre för våra mer avancerade kurser som även de kommer uppdateras. Missa inte att du kan vinna en gratis plats på vår kurs i 26-28 augusti.

Det nya innehållet i nya Bushcraft – Grund ser nu ut så här:

 • Kursens innehåll:
 • Säker hantering av kniv, och såg
 • Tillverkning av bryne
 • Matlagning i vildmarken
 • Eld med låga (Tändsticka)
 • Eld med gnista (Eldstål)
 • Eld genom friktion (Bågdrill)
 • Växter som mat och medicin
 • Bivack
 • Knutar och knopar
 • Tillverkning av sked m.m.
 • Med mera…