Bushcraft tips: Skosnören/Shoelaces

Ett gammalt knep att alltid ha tillräckligt med snöre med sig för att kunna göra en bågdrill eller liknande är att använda sig av paracord eller fallskärmslina som det heter på svenska. Problemet är ofta att paracord inte vill riktigt nypa till riktigt bra och man skosnören går ofta upp vilket kan vara väldigt irriterande. Ett enkelt knep för att få paracorden att nypa bättre och få en knut som inte går upp lika lätt är att ta ur innetrådarna i paracorden. Detta gör att du får ett snöre som är mer som en tub, detta är fortfarande riktigt starkt och hållbart och fungerar riktigt bra som skosnöre. Ett plus är att paracord blir billigare att köpa än de skosnören som är till kängor.

Om man vill undvika att skosnörena fastnar i grenar eller liknande när man går i skogen så är det bara att stoppa in dem i kängskaftet.

 

English

An old trick to always have enough cord with which to make a bowdrill or similar is the use of Paracord. The problem is often that paracord not want to really pinch really well and it laces often go up which can be very annoying. A simple trick to get the paracord to pinch better and get a knot that does not go up as easily is to remove the inner threads of the paracord. This enables you to have a string that is more like a tube, this is still very strong and durable and works really well as a shoelace. A plus is that Paracord is cheaper to buy than the laces are to hiking boots.
If you want to avoid shoelaces caught in the branches or similar when you walk in the woods, just  put them in the boot.

Inner strands

Shoelaces

Tucked in