Hantera kniven

Att hantera en kniv på ett säkert sätt är långt ifrån självklart idag. Att med kniven kunna tillverka redskap, utrustning eller ett skydd mot väder och vind kräver inte bara teoretisk kunskap utan även praktisk kunskap. Teoretisk kunskap kan man läsa sig till via böcker eller som genom denna blogg men för att omsätta teorin i praktik och skaffa sig erfarenheter att hantera kniv kräver handledning och stöd. Detta kan vi erbjuda via våra kurser, för att ge en bra grund för att senare lära sig mer avancerade tekniker så erbjuder vi Bushcraft – Grund. På denna kurs får du inte bara lära dig hantera kniven utan även skapa eld genom friktion, ätliga växter, smarta knopar och mycket mer.

Hantera kniv