Stigfinnare

När man färdas bortom vandringsleder så är det upp till en själv att finna stigar och möjliga vägar genom det okända. Karta och kompass är otroligt värdefullt i dessa lägen då det ger en möjlighet att hålla en riktning och även se hur en del av terrängen ser ut. Men en karta kan inte berätta allt, den kommer aldrig berätta om det går att korsa myren eller om vattendraget går att vada över. Sådana beslut tas ofta när man kommer fram och ibland innebär det att man måste söka andra vägar.

Men det finns även de gånger man kan känna friheten av att använda naturen som kompass eller göra som våra förfäder gjorde. Man går helt enkel en kortare sträcka åt ett håll, återvänder till starten och går sen åt ett annat håll, efter ett tag kommer man kunna gå länge och längre bort och man lär känna markerna mer och mer. Något som ofta gör att man tittar mer på naturen omkring sig än på kartan. Detta och mycket mer är vad som kommer läras ut under vår kurs Skogsliv.

IMG_5945