Kaffeträff 29-31 Januari/Meet up 29-31 Januari

Nu är datum spikat för Kaffeträffen Lör 30 Jan – Sön 31 Jan kommer träffen vara. Tanken med träffen är att de som är intresserade av Överlevnad/Bushcraft/Uteliv att träffas och utbyta idéer och erfarenheter. Eftersom träffen är i Januari så hoppas jag att det fortfarande är kallt och att snön ligger kvar så vi kan prova lite vinterutrustning.

Den större delen av träffen kommer att vara på lördagen och kommer start c:a kl 10 och håller sedan på tills det blir mörkt. För de om vill övernatta finns även den möjligheten och tillsammans kan vi äta och dricka lite gott och snacka hela kvällen. På söndagen kan vi fortsätta testa grejer och utbyta fler erfarenheter. Exakt vad som kommer hända är inte bestämt än, men det kan bli en och annan förevisning och även föreläsning, men detta är INTE en kurs.

Platsen kommer vara på vår camp, c:a 3 mil utanför  Jönköping. Det finns några platser i bivacken och även plats att slå upp en tarp eller hammock, dock är det dåligt med tältplatser. Tyvärr kan vi inte ta emot hur många som helst så vi har lite begränsat med plats. Så jag vill gärna ha in en anmälan via mailen om du avser komma.

Mer detaljer om själva träffen kommer att komma här på bloggen.

English

Now the dates yet confirmed for Coffee Meet Sat 30 Jan – Sun January 31 will be hit. The idea behind the hit are those who are interested in Survival / Bushcraft / Nightlife to meet and exchange ideas and experiences. Since the hit is in January so I hope it is still cold and the snow is still so we can try some winter gear.

The bulk of the hit will be on Saturday and will start approximately at 10 and then hold on until it gets dark. For those about to spend the night there is also the opportunity and together we can eat and drink some good and talk all night. On Sunday, we can continue to test stuff and share more experiences. Exactly what will happen is not decided yet, but it may be an occasional demonstration and also a lecture, but this is NOT a course.

The location will be at our camp, about a 3 mil outside Jönköping. There are few places in the bivouac site and also to look up a tarp or hammock, however it is bad with tent sites. Unfortunately, we do not receive the number at any time so we have a bit limited with space. So I would like to receive a notification via e-mail if you plan to come.

More details about the actual hit will come here on the blog.