Vädjan till vandrare

VÄDJAN TILL VANDRARE!

Varsamt far i bygd och mark, skada icke kådig bark.
Riv ej björkens vita hud, stör med skrän ej skogens ljud.
Bort med skräp och matsäcksrester.
Städa efter er, Ni gäster  
i naturens helgedom, skövla icke blad och blom.
Tänd ej eld, men om du tänder,
släck var glöd i kol och bränder.
Låt och bli att simpelt rita, plank och vägg med kniv och krita.
Skona det som annans är, akta allt som minnen bär.

Karl-Erik Forslund 1915