Om Johan

DSC4273

Om mig
Nu har jag i över 10 år lärt människor från hela världen i både hur man kan överleva i vildmarken men även hur man leva i naturen.

Men det började en gång i tiden som en lek i skogen där jag fick känna på äkta frihet. Med åren sökte jag mer och mer utmaningar som gjorde att jag genomförde flertal överlevnadskurser och övningar. Jag har många erfarenheter från hur det kan vara när man saknar utrustning och är utan mat i extrema situationer, under årets alla årstider.

Men jag ville mer än bara överleva, jag ville leva. Detta gjorde att jag började söka mer information om naturfolken. De överlevde inte bara i naturen, de levde riktigt bra och kanske även bättre än vad vi ibland gör i våra moderna samhällen. Jag sökte efter en djupare kunskap som ledde till att jag fick söka ut i världen och lära mig många nya kunskaper.

Med den ökade kunskapen har jag blivit mer av en deltagare än en betraktare i naturen. Eftersom det inte fanns någonstans att lära sig denna kunskap i Sverige beslutade jag 2005 att starta Nordic Bushcraft och lära ut hur man med enkla medel kan vistas och färdas i naturen, enkelt och mer naturnära och lära känna den natur vi idag har tappat kontakten med.

Sen jag startade Nordic Bushcraft har jag utbildat folk från stora delar av världen och även utbildat militärer och guidat terapigrupper i vildmarken. Jag har arbetat med internationella skolor som Pathfynder i Holland och Svenska WEISS (Wilderness Experience Survival School) som är Sveriges äldsta överlevnadsskola.