Vad är Bushcraft?

Vad är Bushcraft?

Bushcraft handlar om ett självförsörjande Uteliv, där man till stora delar kan klara sig av det naturen har att ge. Med stor kunskap så kan vi bära med mindre i våra ryggsäckar.

Vad vi lär ut

Vi lär di hur du hanterar verktyg som kniv, yxa och såg och hur  du med dessa verktyg kan tillverka nödvändig utrustning för ditt uteliv. Men även hur du kan finna mat i naturen för att dryga ut maten vi bär med oss. För det handlar även om att färdas genom vildmarken och hur man hittar där vägar och stigar inte finns och hur man finner nya.